Samenwerkingsconcert Jezuietenkerk Lier

Locatie: Jezuïtenkerk, Gasthuisvest 50, 2500 Lier (België)

Datum: 18-02-2017

Aanvangsuur: 20:00

Deuren: 19:00

Prijzen: vvk 10€; kassa 12€; kinderen 5€

Details

Internationale mandoline-happening

1/

- Leerlingen van de muziekacademies o.l.v. Gerda Abts

- Duo Katsia Zabairachnaya (mandoline) & Natalia Mikchailova (klavecimbel) uit Sint-Petersburg (RU)

2/

- Brasschaats Mandoline-Orkest o.l.v. Daniëlle de Rover (NL)

- Brasschaats Mandoline-Orkest samen met de leerlingen van de muziekacademies o.l.v. Daniëlle de Rover (NL); met onder meer de Andes-suite (bewerkt door Daniëlle de Rover) en FusionEm (gecomponeerd door Daniëlle de Rover)

Reservaties: door overschrijving op rekening BE31 9731 0593 5855 op naam van Gerda Abts met vermelding van aantal kaarten + categorie.